سلام بر عبد صالح و شایسته پروردگار و زبان رسا و مبین شریعت مصطفی(ص). درود خدا بر مردی که سخنان حکیمانه اش با منطق استوار و علم سرشار او را یگانه روزگار ساخته بود. او کلام صادقی بود که در سال های دروغ و فریب و سیاهی سلطه امویان و عباسیان، بر تارک حقیقت نشست و نهال حقیقت را آبیاری کرد تا بذر ایمان جوانه زد و در افق اندیشه ها تابان شد .

فرارسیدن شهادت مظلومانه رییس مذهب جعفری حضرت امام جعفر صادق (ع) را بمحضر محبان و متوسلین و متمسکین آن امام همام تسلیت و تعزیت عرض نموده واز خداوند متعال می خواهیم که ما را چنان تفقهی در دین عنایت نماید که سره از ناسره باز شناسیم و تحریف و انحراف و التقاط را از حقیقت محض، تمیز دهیم و شیعه راستین امام صادق (ع) باشیم .

اینجانب شهادت شیخ الائمه، امام جعفر صادق (ع)را به محضر مقدس منجی عالم بشریت حضرت ولیعصر(عج) و شیعیان ارادتمند آن امام همام خصوصاً مردم شریف و ولایتمدار و مومن ایران اسلامی تسلیت و تعزیت عرض می نمایم و امیدوارم با الهام از سیره و زندگی سراسر درس و سخنان گهربار این امام رئوف و بزرگوار، پیرو واقعی مکتب ایشان باشیم.

عباس قطب الدین

۱۳۹۷/۰۵/۱۷